Primary Color

Secoundary Color

Layout Mode

Body Background style

Select Background Color

Select Background Image


Etik Komisyonu

Etik Komisyonu

5176 Sayılı Kanuna dayanılarak hazırlanan ve 13/04/2005 tarihinde yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 29. Maddesi gereğince Kurum ve kuruluşlarda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere, Belediye Başkanlığımızca idari görevliler arasından aşağıdaki personelden Edirne Belediye Başkanlığı Etik Komisyonu oluşturulmuştur.

 

FAALİYETLER

 

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten sonra Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi tüm personele imzalatılarak özlük dosyalarına konulmuştur. Göreve yeni başlayan personellere de görevlerine başladıkları tarihten itibaren imzalatılarak özlük dosyalarına konulmaya devam edilmektedir. Hizmet içi eğitim programlarına etik konuların dahil edilmesine karar verilmiştir.ETİK KOMİSYONU ÜYELERİ

Serhan CUMALI / Etik Komisyonu Üyesi
-Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olarak Yazı İşleri Müdürlüğünde görev yapmaktadır.
İletişim :
0 284 336 10 09
0 505 932 89 99

Recep OK / Etik Komisyonu Üyesi
-Mali Hizmetler Müdür Vekili olarak görev yapmaktadır.
İletişim :
0 284 336 10 09 
0 544 362 77 34

Serkan ÇİBİK / Etik Komisyonu Üyesi
-Zabıta Amiri olarak görev yapmaktadır.
İletişim :
0 284 336 10 09
0 506 204 85 05