Primary Color

Secoundary Color

Layout Mode

Body Background style

Select Background Color

Select Background Image


Hayvan Pazarı

İlçemizin hayvan ve emtia pazarı ilçe olmadan hatta belediyelik olmadan önce köy durumunda iken muhtar Ali Özden tarafından 1938 Nisan ayında kuruldu. İlçemizde kurulan hayvan pazarı, Trakya'nın en büyük hayvan pazarı olma özelliğini günümüze kadar sürdürmüştür. 15/09/2000 tarih ve 24171 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2000/34 nolu “Hayvan Pazarlarının Ruhsatlandırma ve Denetleme Usul ve Esasları Hakkında Tebliği” hükümlerine göre uygulamalar yapıldıktan sonra 18/03/2003 tarihinde Edirne Tarım İl Müdürlüğünden alınan hayvan pazarı ruhsatı ile ruhsatlandırılmıştır.