Primary Color

Secoundary Color

Layout Mode

Body Background style

Select Background Color

Select Background Image


İmar Ruhsat İşlemleri

İmar Hizmetleri

İMAR DURUMU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1. Dilekçe
a) Tapu Fotokopisi
b) Çap

YAPI KULLANIM İZİN BELGESİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1. Dilekçe
a) Tapu fotokopisi
b) İnşaat ruhsat fotokopisi
c) Mimarın raporu
d) İnşaat Mühendisinin raporu
2. SGK İlişik Kesme Yazısı

YIKIM RUHSATI İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1. Dilekçe
a) Tapunun fotokopisi
b) Varsa inşaat veya yapı kullanma izin belgesi


YAPI RUHSATI İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1. İmar durum dilekçesi
Ek: Tapu fotokopisi

2. Yapı ruhsat dilekçesi
Ek a: İmar durumu
Ek b: Tapu kayıt örneği (fotokopisi)

3. a) Mimari proje (Binanın büyüklüğüne göre 1/50 veya 1/100 ölçekli bodrum ve kat
planları, cephe görüntüleri)
b) 1/200 veya 1/500 ölçekli vaziyet planı

4. Statik proje( Çelik karkas binalarda çelik yapı hesabı, betonarme binalarda betonarme hesabı ve 1/20, 1/50, 1/100 ölçekli detay resimleri)

5. Sıhhi tesisat projesi (Makine Mühendisi), Kaloriferli ise Kalorifer tesisat projesi (Makine Mühendisi)

6. Elektrik projesi (Elektrik Mühendisi)

7. Yapı Aplikasyon ve TUS Belgesi (Harita Mühendisi)

8. Jeoloji raporu (Jeoloji Mühendisi)