Primary Color

Secoundary Color

Layout Mode

Body Background style

Select Background Color

Select Background Image


Nüfus

ADNKS’ne göre 2020 yılında Havsa ilçe merkezimizin nüfusu 8704 kişi olup, köylerimizde yaşayan 9860 hemşerimizle birlikte toplam ilçe nüfusumuz 18564 kişiye ulaşmıştır. 2007’den bu yana köylerimizin nüfusunda 3126 kişilik azalış varken, ilçe merkezimizin nüfusu 157 kişi artmıştır. Köylerimizde erkek nüfus daha fazla olup, ilçe merkezimizdeyse kadın-erkek nüfusu neredeyse birbirine eşittir. Ancak 65 yaş altındaki nüfusumuzda kadın nüfusa göre hem köylerimizde hem de ilçe merkezimizde erkek nüfus fazlayken, 65 yaş ve üstü nüfusumuzda kadın nüfusu erkek nüfusundan fazladır. 20 yaş altı nüfusumuzun üçte biri köylerde yaşarken, üçte ikisi ilçe merkezimizde ikamet etmektedir. 20-64 yaş arası nüfusumuzunsa %52,5’i köylerimizde yaşarken, %47,5’i ilçe merkezimizde yaşamlarını sürdürmektedir. 65 yaş üstü nüfusumuzunsa üçte ikisi köylerimizde ikamet ederken üçte biri ilçe merkezimizde yaşamaktadır.