Primary Color

Secoundary Color

Layout Mode

Body Background style

Select Background Color

Select Background Image


Nikah işlemleri

Nikah Akdi İçin Gerekli Evraklar


1-) Havsa Belediyesi Evlendirme Memurluğu'na başvuruda bulunan evlenecek çiftlerden birinin Havsa Belediyesi ilçe sınırları içerisinde ikamet etmesi yeterlidir.

2-)Çiftlerin son 6 ay içerisinde çekilmiş 5 adet vesikalık fotoğrafları gerekmektedir. (Biometrik fotoğraflar kabul edilmeyecektir.)

3-)Evlenecek çiftlerin en son medeni hali işlenmiş resimli nüfus cüzdanlarının aslını getirmeleri gereklidir. Son 10 yılı aşan ve çok yıpranmış olan nüfus cüzdanları başvuruda kabul edilmeyecektir.

4-)Evlenecek olan çiftlerin resimli Nüfus Cüzdanlarının aslını getirmeleri gereklidir. Yıpranmış yırtık fotoğrafları kopmuş soğuk mühürü gözükmeyen şüpheli kimliklerle işlem yapılmaz. 5-)Mal rejimi talebi olan çiftler, noterden yaptırdıkları mal rejimi talep belgesini müracaat sırasında vermek zorundadırlar.

6-)Evlenecek çiftlerin birlikte müracaatı zorunludur.

7-)Müracaat evrakları alındığı tarihten itibaren 6 ay (180 gün) için geçerli olduğundan istenilen nikâh günü bu tarih aralığını geçmeyecektir.

8-)Kızlık soyadını kullanmak isteyen bayanlar gerekli matbu evrakı doldurarak Evlendirme Memuru önünde imzalayacaktır.

9-)Eksik evrak ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilemez.Reşit Olmayanlar İçin Başvuru Koşulları


1-) 18 yaşını doldurmamış olan çiftler (ay ve gün hesabı ile) anne ve babanın izni ile evlenebilirler. Anne ve babadan biri ölmüş ise ölümü Nüfus Kayıt Örneği ile belgelenecektir.

2-)17 yaşını doldurmamış olan çiftler mahkeme kararı ile evlenebilirler.

3-)Belirtilen koşulların sağlanması halinde nikâh akdi için gerekli diğer evraklarla beraber başvuruları alınacaktır.


Boşanmış ve Dul Olanlar İçin Başvuru Koşulları


1-)Boşanmış veya dul olan bayanlar boşanma ve eski eşinin ölüm tarihinin nüfusa tescilinden itibaren 10 ay (300 gün) geçmeden evlenemezler.

2-)Sürenin dolmasını beklemek istemeyenler için aile mahkemesinden iddet müddeti (300 gün) kaldırması kararı alınmalıdır. (Bu kararda kesinleşme şerhi de olmalıdır.)

3-)İlgililerin nüfus cüzdanlarında son medeni halinin işlenmiş olması zorunludur.


İzin Belgesi İle Müracaat ve İzin Belgesi Alımı


1-) Havsa Belediyesi ilçe sınırları içerisinde ikamet etmeyen evlenecek çiftler bağlı bulundukları Evlendirme Memurluğu’na başvurarak alacakları izin belgesi ile beraber 3’er adet fotoğraf getirmeleri gerekmektedir.

2-) Havsa’da  ikamet edip, başka yerde nikâh kıydıracak kişiler gerekli evrakları hazırlayarak Havsa Belediyesi Evlendirme Memurluğu'ndan izin belgesi alarak istedikleri yerde nikâh kıydırabilirler.