Havsa Belediyesi

Nüfus

Türkiye genelinde adrese dayalı olarak nüfus sayımı sorgulamasına göre ilçemiz merkezinin nüfusu 466 kişi artarak 8081'den 8547' ye yükselmiştir.Köylerimiz nüfusu ise 2960 gerileyerek 15,946 'dan 12,986' ya düşmüştür. Şehirde yaşayanların İlçe nüfusuna oranı % 33' den % 39' a yükselirken köylerde yaşayanların oranı da % 67' den % 61' e düşmüştür. Yapılan tespitlerde ilçe merkezinde kadın nüfusunun erkek nüfusundan fazla köylerimizde ise erkek nüfusunun kadın nüfusundan fazla olduğu tespiti ile sonuçlanmıştır. Buna göre kadın nüfusunun ilçe nüfusuna oranı % 50,2 erkek nüfusunun oranı da % 49,8 olarak tespit edilmiştir 2000 yılındaki Havsa merkez ve köylerindeki toplam nüfus 24027 iken 2007 yılında gerçekleştirilen sayıma göre 21533 olarak tespit edilmiştir.