İşyeri Açma

2. ve 3. Sınıf Gayrisıhhî Müesseselerin işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları
1. İnsan sağlığına zarar verilmemesi
2. Çevre kirliliğine yol açılmaması
3. İtfaiye raporu
4. Sorumlu Müdür sözleşmesi
5. Yapı kullanma izin belgesi
6. Gayri sıhhi ve sıhhi müessese inceleme kurulu raporu
7. Muvafakatname
8. Gıda ile ilgili faaliyetlerde sağlık karnesi
9. Başvuru formu
10. Tapu senedi
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE) 30 GÜNDÜR
Sıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları

1.Sıhhi ve gayri sıhhi inceleme kurulu raporu
2.Tredaş Şefliğinden yazı
3.Esnaf ve Sanatkarlar Odasından kayıt belgesi
4.Vergi Dairesinden yazı
5.Belediye Fen İşleri Müdürlüğünden yazı
6.İtfaiye Raporu

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ SÜRE) 30 GÜNDÜR