Havsa Belediyesi

İşyeri Açma

Ruhsat İşlemleri

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSAT İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:

a-) Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinden İstenen Evraklar:

1-) Tapu Fotokopisi

2-) Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan) veya Yapı Kayıt Belgesi (İmar Barışı)

3-) Kira Kontrat Fotokopisi

4-) Oda Kaydı ve Sicil Belgesi

5-) Vergi Levhası Fotokopisi

6-) Nüfus Cüzdan Fotokopisi

7-) 3 Adet Vesikalık Fotoğraf

8 -) Hijyen Belgesi

9-) Ustalık Belgesi

10-) Bina Sakinlerinden Kiracı ve Ev Sahiplerinden Muvafakatname

11-) Ticaret Sicil Gazetesi (Şirketlerden)

12-) İmza Sirküleri (Şirketlerden)

13-) Yapılacak İşe Dair Yönetim Kurulu Kararı (Şirketlerden)

14-) Atanacak Mesul Müdürün Kararı ve Sözleşmesi (Şirketlerden)

15-) Sabıka Kaydı

16-) Zabıta Amirliği İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsat Biriminden Başvuru Beyan Formu

17-) Devir Dilekçesi ve Eski Ruhsat (Devir Edilmesi Durumunda)

18-) Yangın yönünden sakıncası yoktur raporu(itfaiye biriminden)

NOT: İŞ YERİNİN KAPANMASI DURUMUNDA VERGİ DAİRESİNDEN ALINAN KAPANIŞ BELGESİ İLE BİRLİKTE BELEDİYEMİZ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ'NE BAĞLI EMLAK VE TAHAKKUK SERVİSİNDEN KAPANIŞ YAPILARAK RUHSATIN ZABITA AMİRLİĞİ İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSAT BÜROSUNA İADE EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

b-) Sıhhi ve Gayri Sıhhi Müesseselerden İstenen Evraklar:

1-) Tapu Fotokopisi

2-) Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan) veya Yapı Kayıt Belgesi (İmar Barışı)

3-) Kira Kontrat Fotokopisi

4-) Oda Kaydı ve Sicil Belgesi

5-) Vergi Levhası Fotokopisi

6-) Nüfus Cüzdan Fotokopisi

7-) 2 Adet Vesikalık Fotoğraf

8 -) Hijyen Belgesi

9-) Ustalık Belgesi

10-) Bina Sakinlerinden Kiracı ve Ev Sahiplerinden Muvafakatname

11-) Ticaret Sicil Gazetesi (Şirketlerden)

12-) İmza Sirküleri (Şirketlerden)

13-) Yapılacak İşe Dair Yönetim Kurulu Kararı (Şirketlerden)

14-) Atanacak Mesul Müdürün Kararı ve Sözleşmesi (Şirketlerden)

15-) Zabıta Amirliği İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsat Biriminden Başvuru Beyan Formu

16-) Devir Dilekçesi ve Eski Ruhsat (Devir Edilmesi Durumunda)

17-)Yangın yönünden sakıncası yoktur raporu(itfaiye biriminden)

NOT: İŞ YERİNİN KAPANMASI DURUMUNDA VERGİ DAİRESİNDEN ALINAN KAPANIŞ BELGESİ İLE BİRLİKTE BELEDİYEMİZ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ'NE BAĞLI EMLAK VE TAHAKKUK SERVİSİNDEN KAPANIŞ YAPILARAK RUHSATIN ZABITA AMİRLİĞİ İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSAT BÜROSUNA İADE EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.