Havsa Belediyesi

Hizmet Standartları

HAVSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)
1 Meclis karaları ile ilgili işlemler 1.     Belediye meclis toplantı gündeminin hazırlanması, meclis üyelerine tebliği, toplantı gününün halkımıza ilanı 2.     Belediye meclisince alınan kararların yazımı ve Kaymakamlığa gönderimi, toplantı tutanağının yazımı ve Mecliste üyelere dağıtımı     7 GÜN
2 Encümen Kararları ile ilgili işlemler Encümene havale olunan konulardan encümen gündemi oluşturulması, Belediye Encümeni tarafından alınan kararların yazılması ve ilgili birimlere dağıtılması 7 GÜN
3 Asker ailelerine yapılan yardımlar (4109 sayılı kanun) 1. Dilekçe2. Başvuru sahibinin nüfus cüzdanı fotokopisi 3. Nüfus kayıt örneği 4. İkametgah 5. Askerlik durum belgesi   1 AY
4 Dilekçe Hakkının Kullanılması Yazışma kurallarına uygun olarak yazılmış imzalı dilekçe 1 AY
5 Nikâh işlemleri 1. Nüfus Cüzdanı, 2. Nüfus Kayıt Örneği, 3. Evlenme Beyannamesi, 4. Fotoğraf, 5. Sağlık Raporu, 6. İzin Belgesi. 10 GÜN
6 BİMER Başvuru Dilekçesi (www.başbakanlık.gov.tr/BİMER adresinden ulaşılabilir) 15 GÜN

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde,

hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri: Yazı İşleri Müdürlüğü                                                   İkinci Müracaat Yeri     : Yazı İşleri Müdürlüğü

İsim                : Ceyhun Baş                                                                        İsim                            : Fisun ÇİÇEK

Unvan             : Memur                                                                              Unvan                         : Yazı İşleri Md.V.

Adres              : Havsa Belediye Başkanlığı Havsa/EDİRNE                       Adres                          : Havsa Belediye Başkanlığı Havsa/EDİRNE

Tel                  : 0 284 336 1009                                                                Tel                              : 0 284 336 1009

Faks                : 0 284 336 1501                                                                Faks                            : 0 284 336 1501

E-Posta           : havsabldbsk@hotmail.com                                                E-Posta                       : havsabldbsk@hotmail.com

HAVSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)
1 Gelir tahsili işlemleri 1. Borçlu olan mükelleflere önce ihbarname düzenlenir.2. İhbarnameye rağmen ödeme yapılmıyorsa ödeme emri düzenlenir. Yasal süresi içerisinde
2 Giderlerin ödenmesi 1.  Fatura aslı2.  Mahalli İdareler Yönetmeliğinde belirtilen belgeler 1.  Tarih öncelik sırasına2.  Mali durum doğrultusunda

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde,

hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri: Mali Hizmetler Müdürlüğü                                          İkinci Müracaat Yeri     : Mali Hizmetler Müdürlüğü

İsim                : Hüseyin CUMALI                                                               İsim                            : Gülay OKUMUŞ

Unvan             : Tahsildar                                                                             Unvan                         : Mali Hizmetler Md.

Adres              : Havsa Belediye Başkanlığı Havsa/EDİRNE                      Adres                          : Havsa Belediye Başkanlığı Havsa/EDİRNE

Tel                  : 0 284 336 3299                                                                   Tel                              : 0 284 336 1006

Faks                : 0 284 336 1501                                                                   Faks                            : 0 284 336 1501

E-Posta           : bldbskhavsa@ttnet.net.tr                                                    E-Posta                       : bldbskhavsa@ttnet.net.tr

HAVSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO VATANDAŞA SUNULANHİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)
1 Yapı Kullanım izin Belgesi 1. Emlak Alım Vergisi ilişik Kesme Belgesi2. İşgaliye Borcu Olmadığına Dair Yazı, 3. SSK’dan ilişiksiz Belgesi, 4. Sığınak Raporu 5. Harç ve Ücretler 6. İskân Dilekçesi 10 GÜN
2 İmar durumu 1. Dilekçe,2. Tapu Fotokopisi, 3. Çap 10 GÜN
3 Cenaze, Defin 1. Doktor Raporu,2. Nüfus Kâğıdı, 3. Ölüm Belgesi 15 DAKİKA
4 İnşaat Ruhsatı 1.İmar durumu2. Yapı ruhsatı dilekçesi 3. Mimari proje 4. Statik proje 5. Sıhhi tesisat projesi 6. Elektrik projesi 7. Yapı aplikasyon ve TUS belgesi 8. Jeoloji raporu 30 GÜN

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde,

hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri: Fen İşleri Müdürlüğü                                                    İkinci Müracaat Yeri     : Fen İşleri Müdürlüğü

İsim                : Eren BAŞ                                                                            İsim                            : Ahmet YARAN

Unvan             : Mühendis                                                                            Unvan                         : İnşaat Teknikeri

Adres              : Havsa Belediye Başkanlığı Havsa/EDİRNE                      Adres                          : Havsa Belediye Başkanlığı Havsa/EDİRNE

Tel                  : 0 284 336 0611                                                                   Tel                              : 0 284 336 0611

Faks                : 0 284 336 1501                                                                   Faks                            : 0 284 336 1501

E-Posta           : havsabldbsk@hotmail.com                                                E-Posta                       : havsabldbsk@hotmail.com

HAVSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)
1 Temizlik Hizmetleri (evsel katı atıkların (çöp) toplanması ve cadde-sokakların süpürülmesi) 1.  Başvuru dilekçesi2.  Telefon vb. iletişim araçları 1 GÜN  

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde,

hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri: Temizlik İşleri Müdürlüğü                                           İkinci Müracaat Yeri     : Temizlik İşleri Müdürlüğü

İsim                : Müslüm MUŞTU                                                                İsim                            : Nevzat FİLİZ

Unvan             : Bld.Trafik Şefi                                                                    Unvan                         : Zabıta Amiri

Adres              : Havsa Belediye Başkanlığı Havsa/EDİRNE                      Adres                          : Havsa Belediye Başkanlığı Havsa/EDİRNE

Tel                  : 0 284 336 1576                                                                   Tel                              : 0 284 336 1576

Faks                : 0 284 336 1501                                                                   Faks                            : 0 284 336 1501

E-Posta           : havsabldbsk@hotmail.com                                                E-Posta                       : havsabldbsk@hotmail.com

HAVSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)
1 Hayvan kesim hizmeti 1. Kesime gelen hayvanların sevk evrakları2. Kesime gelen büyükbaş hayvanların pasaportları 1 GÜN
2 Hayvan Pazarında sorumlu Veteriner Hekim  Rapor düzenlenecek hayvanların sevk evrakları ve pasaportları 1 GÜN
3 Kuduzla mücadele —– 10 GÜN

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde,

hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri: Veteriner İşleri Müdürlüğü                                           İkinci Müracaat Yeri     : Veteriner İşleri Müdürlüğü

İsim                : Abdullah CEYLANLAR                                                     İsim                            : Ahmet ÇİFTÇİ

Unvan             : İşçi                                                                                      Unvan                         : Veteriner İşleri Müdür V.

Adres              : Havsa Belediye Başkanlığı Havsa/EDİRNE                      Adres                          : Havsa Belediye Başkanlığı Havsa/EDİRNE

Tel                  : 0 284 336 1574                                                                   Tel                              : 0 284 336 1574

Faks                : 0 284 336 1501                                                                   Faks                            : 0 284 336 1501

E-Posta           : havsabldbsk@hotmail.com                                                E-Posta                       : havsabldbsk@hotmail.com

HAVSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ZABITA BİRİMİ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)
1 Ölçü ve ayar işleri Beyanname (1 Ocak-28 Şubat tarihleri arası) Yıl içerisinde
2 2. ve 3. Sınıf Gayrisıhhî Müesseselerin işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları 1. İnsan sağlığına zarar verilmemesi2. Çevre kirliliğine yol açılmaması 3. İtfaiye raporu 4. Sorumlu Müdür sözleşmesi 5. Yapı kullanma izin belgesi 6. Gayri sıhhi ve sıhhi müessese inceleme kurulu raporu 7. Muvafakatname 8. Gıda ile ilgili faaliyetlerde sağlık karnesi 9. Başvuru formu 10. Tapu senedi 30 GÜN
3 Sıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları 1.     Sıhhi ve gayri sıhhi inceleme kurulu raporu2.     Tredaş Şefliğinden yazı 3.     Esnaf ve Sanatkarlar Odasından kayıt belgesi 4.     Vergi Dairesinden yazı 5.     Belediye Fen İşleri Müdürlüğünden yazı 6.     İtfaiye Raporu 30 GÜN

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri: Zabıta Birimi                                                                 İkinci Müracaat Yeri     : Zabıta Birimi

İsim                : Müslüm MUŞTU                                                                İsim                            : Nevzat FİLİZ

Unvan             : Bld.Trafik Şefi                                                                    Unvan                         : Zabıta Amiri

Adres              : Havsa Belediye Başkanlığı Havsa/EDİRNE                      Adres                          : Havsa Belediye Başkanlığı Havsa/EDİRNE

Tel                  : 0 284 336 1576                                                                   Tel                              : 0 284 336 1576

Faks                : 0 284 336 1501                                                                   Faks                            : 0 284 336 1501

E-Posta           : havsabldbsk@hotmail.com                                                E-Posta                       : havsabldbsk@hotmail.com

HAVSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İTFAİYE BİRİMİ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)
1 Kamu kurumu ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve gerçek tüzel kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelere itfaiye kontrol uygunluk raporu verilmesi. 1. Dilekçe 2. Fatura fotokopisi   5 Gün
2 İtfaiye Uygunluk Raporu 1. Fatura fotokopisi2. Kimlik Fotokopisi 15 Gün
3 Yangın ve doğal afetlerde mağdur olanların yangın raporu 1. Dilekçe2. Kimlik Fotokopisi 5 Gün
4 Yangın Güvenliği Raporu 1. Dilekçe2. Kimlik Fotokopisi 5 Gün
5 Baca Temizleme 1. Dilekçe2. Kimlik Fotokopisi 5 Gün

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri: İtfaiye Birimi                                                                İkinci Müracaat Yeri     : İtfaiye Birimi

İsim                : Raşit ÇİRİK                                                                        İsim                            : Şinasi KILIÇ

Unvan             : İtfaiye Eri                                                                           Unvan                         : İtfaiye Çavuşu

Adres              : Havsa Belediye Başkanlığı Havsa/EDİRNE                      Adres                          : Havsa Belediye Başkanlığı Havsa/EDİRNE

Tel                  : 0 284 336 1575  –  110                                                        Tel                              : 0 284 336 1575  –  110

Faks                : 0 284 336 1501                                                                   Faks                            : 0 284 336 1501

E-Posta           : belediye22@gmail.com                                               E-Posta                       : belediye22@gmail.com